MEN'S G.112 P.U. LEATHER GOLF SHOE
MEN'S G.112 P.U. LEATHER GOLF SHOE
MEN'S G.112 P.U. LEATHER GOLF SHOE
MEN'S G.112 P.U. LEATHER GOLF SHOE
MEN'S G.112 P.U. LEATHER GOLF SHOE
MEN'S G.112 P.U. LEATHER GOLF SHOE

MEN'S G.112 P.U. LEATHER GOLF SHOE

Regular price
$285.00
Sale price
$285.00
Unit price
per 

사진 순서대로 색상입니다.

현재 미국내 남성화는 너무 인기가 많아, 품절시 자동 환불 처리 됩니다.

사이즈 차트 확인해 주시고 주문 주세요.


*개인통관번호 필수

*주문시 한글로 주소 작성해 주세요.

 

1. SNOW / TOAST

2. BLACK

3. WHITE/GREY

4. STONE(BEIGE)

5. GREY

6. WHITE/PINK

 

MEN'S SHOE SIZING

US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
EUR 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 46 47 48
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13 14
CM 24.5 25 25.5 25.5/26 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31

MEN'S SHOE WIDTH

Men's Shoe Width Graphic